FIC-TEX

 

Empresa de transformació i reparació de màquines del ram del tèxtil, organitzada com a Societat Anònima, que tingué com a socis originaris Albert Cabruja i Antoni Ferron. En realitat, els orígens de l’ empresa cal situar-los a SEMTEX, que és on havien treballat prèviament.

Estava situada primer al Massevà 65, després al Camí Ral 297 i finalment al carrer de Cuba 33, en uns espais que eren propietat de Manufacturas Domingo S.A.

Després de diferents vicissituds, al 1994 l’ empresa canvià radicalment d’ orientació i començà a treballar en la fabricació de màquines amb “keblar”, una fibra sintètica molt dura i incombustible. Però dos anys més tard cessà la seva activitat fins a extingir-se totalment el 2001. [1]

 

 

 [1] BUTLLETÍ. Museu del Gènere de Punt. Núm. 25. Abril de 2009. pàg. 4.