FLORIAC, CAN

 

Masia situada al Camí del Mig (Camí Antic de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres) núm. 42. entre la Riera de Mata i el Torrent de Vallgiró, en el Pla de Sant Simó, a sobre mateix de Can Bernadet i a uns tres-cents metres de la carretera N-II i de la línia del ferrocarril.

Antoni Farrés i Espinosa, que va morir l’ any 1959, als 70 anys, n’era el seu propietari a la primera meitat del segle XX. Antoni es casaria amb Dolors Rovira i Torrents. Fills seus van ser Josep i Pere. Cunyada seva, germana de Dolors, va ser Àngela, casada amb Joaquim Dorda i Rey.

La masia, que té a l’ entorn Can Montasell, Can Cabot o Can Teixidor, està catalogada segons un Pla Parcial aprovat per l’ Ajuntament de Mataró, preveient-ne la seva conservació i la seva hipotètica utilització per altres usos. [1] [2]

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/urbanisme_docs/exposicio_publica/pe047_2/fitxes_051_100.pdf. Veure fitxa 90-a.

[2] http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/urbanisme_docs/exposicio_publica/pe047_2/fitxes_001_050.pdf. Veure fitxa 3.