FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS

 

També coneguda com FCC és l’ empresa que gestiona el servei de recollida i tractament de residus orgànics de la ciutat de Mataró. Es localitza a la Carretera de Valldeix s/n. [1]

En estreta relació, pel que fa a objectius, a Mataró hi ha el Consorci per al Tractament i Re-valorització de Residus del Maresme, que es troba al carrer de la Teixidora 83, al Polígon Industrial de les Hortes del Camí Ral.

 

 

 [1] http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/fcc-fomento-de-construcciones-y-contratas_012288197_000000055.html