FONT, HOSTAL DE LA

 

Estava situat al Camí Ral, fent cantonada amb les Escaletes. Era un edifici de tres cóssos. [1] a l’ any 1838 Pau Gallifa, l’ empresari, va adquirir aquest edifici per a instal.lar-hi una fàbrica de filats de més envergadura.[2]

Era un dels primitius hostals de la població, com el del Pardal, el de la Serena, el de Montserrat, el del Sol, el del Pilar, el dels Tres Reis, el de Sant Francesc de Paula i el de la Coloma. [3]

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens de la vila...”. Op. Cit. pàg. 251.

[2] COSTA I OLLER, Francesc: “Mataró Liberal”. Op. Cit. pàgs. 221-223.

[3] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens…”. Op. Cit. pàg. 251.