FORMACIÓ I PREVENCIÓ, CENTRE DE

 

Associació d’ iniciativa social que treballa en l’ àmbit de la prevenció i el tractament de persones amb problemes d’ inadaptació psicosocial i de salut mental. Té diferents serveis en diferents àmbits (al carrer Berguedà, al carrer Pietat…) i la seva seu i les seves oficines es localitzen al carrer de Sant Antoni núm. 86, de Mataró.[1] A principis de l’ actual segle tenia una seixantena de treballadors.[2]

L’ entitat rep el suport de diferents administracions, manté cursos i programes d’ integració social i regenta els denominats CRAES, situats originàriament al Mas Sant Jordi (al nord de Cerdanyola), després al carrer de Castaños (locals de la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat) i a l’ Havana (La Ribera).

L’ origen de l’ entitat es troba en el Centre Social de Cirera, depenent de la Parròquia de la Sagrada Família, que tenia una Biblioteca i un Club d’ Esplai i Formació conegut com a Centre Oasis, estretament lligat amb Càritas Interparroquial de Mataró..

 

 

 [1] https://ca-es.facebook.com/pages/Centre-de-Formaci%C3%B3-i-Prevenci%C3%B3-CFP/324436120633

[2] Un servei del centre és Aina, de diagnòstic, orientació i tractament de trastorns psíquics per adults, adolescents i nens. Aïna participa amb el programa “La Caixaproinfancia” (pobresa infantil) realitzant suport psicològic, desenvolupament del menor, teràpies familiars i reforç educatiu.