FORNELLS, MAS

 

Mas situat a l’actual carrer d’Argentona, fora muralles, a l’indret denominat Perafita i a prop del Torrent d’en Bova, que quedà integrat al nucli urbà de Mataró durant els segles XVI i XVII.

Entre els masos que també quedaren integrats en el nucli urbà, amb el creixement urbanístic d’ aquesta època, esmentaríem els Andreu, Bellot, Bova, Bertran Costa, Capella, Castellar, Espanyol, Fogueres del Torrent, Feu, Font, Horta, Llorenç Mas, Mates de Mataró, Miralles, Oliver Palau àlies Costa, Pongem, Pou de la Sínia, Rafael Mas, Pujol, Seguí de Munt, Sibilia, Roig de la Riera o Roig del Racó, Roig de la Penya i Soler del Pou.[1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya... Un microcosmos...”. Op. Cit. pàg. 74.