FRANCÀS, CAN

 

Es troba al carrer Jofre el Pilós núms. 3, 5 i 7. És una mostra de l’ arquitectura historicista de finals del segle XIX, a la ciutat de Mataró.

Al mateix carrer, concretament al núm. 20, hi ha Ca l’ Ibern, de les mateixes característiques arquitectòniques.