FRATERNITAT, L’ ANTIGA

 

D’extracció social popular, es tracta d’ un local d’ esbarjo creat l’ any 1879 que estava situat al carrer de Sant Cugat, de la ciutat de Mataró. Tingué també molta importància l’ anomenada Moderna Fraternitat, situada al carrer llavors dit del Beat Oriol, edificat al mateix any.

També hi havia una coral, amb el mateix nom, que tenia la seva seu a la Rambla. [1]

 

 

 [1] Les corals més antigues de Mataró foren La Antigua Fraternidad (amb seu a la Rambla), La Nueva Constancia (amb seu al Teatre Clavé) i La Palma (que es convertí en l’ Orfeó Mataroní).