GALLIFA, FÀBRICA DE PAU

 

Es tracta d’ una fàbrica de filats característica del Mataró del XIX que estava situada a les Escaletes. El seu moment àlgid es troba a la quarta dècada del segle però després tingué una davallada molt important.[1]

Inicià el negoci Pau Gallifa i Serratosa (1744-1793), comerciant de Sant Hipòlit de Voltregà, que es traslladà a Mataró i que ideà una màquina de filar. Prosseguí després el seu fill Pau Gallifa i Vila (1780-1863) i encara després el seu nét Josep Gallifa i Ros (1809-1849), que destacà en la política local del seu temps i que s’ encarregaria de l’ activitat industrial de la família.[2]

 

 

 [1] COSTA I OLLER, Francesc: “Mataró Liberal, 1820-1856. La ciutat dels burgesos i els proletaris. Premi Iluro 1984. Caixa d’ Estalvis Laietana. Mataró, 1985. pàgs. 221-223.

[2] Fabricants de filats (entre 1815 i 1856) foren també, a Mataró, Joaquim Miranda, Joaquim Riera, Joan Raull, Josepa Corominas, Magí Matas, Jaume Vila, Jaume Mundet, Desderi Roca, Marià Xarau, Pelegrí Ferrer, Joan Pau Arenas, Melcior Valdé, Lluís Achard, Francesc Castells, Bernat Guardiola, Sebastià Font, Josep Molera, Joan Castells i Regàs, Joan Castells i Costa, Felicià Regàs, Josep Gironès, Francesc Gras, Jaume Baladi, Joaquim Castells, Josep M. Xarau, Francesc Trías, Esteve margenat, Joan Blanch, Jaume Dach i C.ª, Vicenç Tarrés i C.ª, Ramon Alsina, C.ª Gras i Trías, Josep Sensat, C.ª Busqueta i Sala, Agustí Planell, C.ª Roldós i Planell, C.ª Planell i Bonet, Antoni Roldós, Cª Gordils i Dalmau, Germans Biada, Joaquim Esquerra i C.ª Arenas i Caparà.