GALLINA, COSTA DE LA

 

Paratge del terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres, que queda al nord del Torrent de la Vall (que s’ origina al Coll de Can Xerrac) i no pas lluny de la denominada Caseta del Capellà.

Avui, un carrer del sector, a Sant Andreu de Llavaneres, porta aquest nom. I Costa de Gallina ha donat nom a una urbanització d’ aquell sector de Llavaneres. [1]

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.