GARBAT, CAN

 

Quedava situada a la zona de les Hortes de la Carretera de Barcelona, que quedarien a la part de sobre de la carretera Nacional II, que ve de Barcelona i va cap a França.[1] En aquest sector hi havia també les cases de pagès de Can Batlle, Can Lleonart, Can Sereneta, Can Marcé, Can Rafael i la Torre Llauder, sens dubte la més coneguda de tota la zona, amb importants vestigis arqueològics de l’època romana.

Avui tot aquests espais estan dedicats a la indústria i a les activitats terciàries.

 

 

 [1] Boter 634.