GAS, FÀBRICA DEL

 

Ubicada a l’ espai on avui hi ha una plaça (urbanitzada el 1989) denominada precisament del Gas. Tenia una característica torre.

L’ enginyer industrial Thomas Alexander, signà amb l'Ajuntament el contracte per a subministrar gas per a l'enllumenat de la ciutat. Era a l'any 1854. Amb aquest objectiu es constituí la societat “Alexander, Clavell i Companyia”, més tard “Clavell i Companyia”, que s' inaugurà al 1855, essent la tercera fàbrica d' aquest caire que s' obria a Catalunya.

Uns anys abans, el 1846, William Parkington havia fet ja una oferta a l' Ajuntament amb la mateixa finalitat, però l' acord no va reeixir.[1]

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: "Mataró. Dels orígens de la vila...”. Op. Cit.. pàg. 317.