GAS I ELECTRICIDAD, CATALANA DE

 

La seu central, la seva administració, estaria situada a la Plaça de les Tereses 27. [1] Avui Gas Natural Fenosa n’ és la seva empresa continuadora i ofereix serveis, a Mataró, a través del centre de servei Gas Natural Mataró-Verudi S.A. [2] Amb seu central a la Plaça del Gas núm. 1, de Barcelona, l’ empresa multinacional és present a més de 25 països dels cinc continents i és pionera en instal.lacions integrades de gas i electricitat, amb participacions en diferents estadis del mercat energètic.

El Gas Natural és una font d'energia fòssil que, com el carbó i el petroli, està constituïda per una barreja d' hidrocarburs, unes molècules formades per àtoms de carboni i hidrogen.[3]

 

 

 [1] http://es.wikipedia.org/wiki/Catalana_de_Gas

[2] http://www.indizze.com/gas-natural-mataro-verudi-sa

[3] http://www.gasnaturalfenosa.es/es/1285340339971/hogar.html