GATELL, TORRENT

 

Nom de torrent constatat l’any 1347, a Mataró. Dels mateixos anys en tenim constància d’ altres torrents com el « del pou » (1053), el de « Santa Maria que baixa per Cirera » (1082), el “forcat” (1253), el “dels salt” (1369), el “malo” (963) o el “Guiro” (1345), aquests darrers ja en zona de Mata.

Molts d’ aquests noms són de difícil identificació i es fa complicat precisar-ne el seu itinerari. [1]

El gatell és un arbust de la família dels salzes de característiques terapèutiques (per a l’artritis, les disenteries, les neuràlgies). Podria ser aquest l’ origen d’ aquest topònim tan antic.

 

 

 [1] CUADRADA, Coral: “El Maresme Medieval…”. Op. Cit. pàg. 39.