GELENQUES, CAN

 

És la casa núm. 18 del carrer Nou, de Mataró. Representativa de l’ època del barroc (segle XVII), com altres del mateix carrer (Can Cabré o Cal Bisbe Mas, ja del segle XVIII).

Can Gelenques era abans la casa dels Gassia, una família de comerciants i venedors de teles molt coneguda en el Mataró del XVII.[1]

Altres cases destacables d’ aquest carrer són Ca l’ Spà (núm. 37, que és del segle XVIII); Ca l’ Agustí (núm. 44), l’ edifici de la Clínica ISSA (núms. 46-48); la Casa del Bisbe Mas (núm.27); Can Cabré (núm.17); Can Parera (núm. 20) i el Foment Mataroní (núm.11).

 

 

 [1] REIXACH I PUIG, Ramon: “Els pares de la República...”. Op. Cit. pàgs. 386 i 397.