GEM, EL

 

Centre concertat –ara Fundació- creat l’ any 1966 i que en realitat queda ubicat entre dos edificis. El primer, al Passeig Cabanellas, acull els alumnes des dels 0 als 5 anys. I el segon, situat al carrer Àvila, del 9 al 41, els alumnes de Primària, Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerats. [1]Es tractaria d’ una escola aconfessional, catalana i de pedagogia activa que va ser creada per un grup de pares i mestres, en uns moments de mancança de places escolars.

GEM significa exactament “Grup Escoles Mataró”.[2]

 

 

 [1] www.escolagem.cat

[2] http://www.mataro.cat/portal/ca/educacio/ipsecob/centres_escolars/content/54GEM.html