GENER, HORTES DE

 

És un dels espais en que quedava dividit el Barri Quart de la ciutat de Mataró, l’ any 1825. Correspondria a la zona propera al mar, al costat d’ altres carrers i espais de més clara identificació, com el de Sant Pere, el Ravalet, l’ Havana… sempre a l’ est de la ciutat. [1]

El Barri Primer era el sector format pels carrers dels entorns de Santa Maria. El Segon, el que correspondria a grans trets amb la part occidental de la Riera. I el Tercer, tota la part de ponent que quedaria també relativament a prop del mar.

 

 

 [1] COSTA I OLLER, Francesc: “Mataró Liberal. 1820-1856”. Op. Cit. Pŕg 21.