GENOVESOS, ELS

 

Edifici o antiga masia, del segle XVII i enderrocada a la fi del segle XIX, propietat d’ una família genovesa instal.lada a Barcelona, que es localitzava a les immediacions de l’ actual muralla coneguda com dels Genovesos, d’ on li ve el nom.

Els germans Jaume i Joan de Negro van ser uns membres de la família patrícia genovesa, que entrava teles que provenien de Gènova cap a Espanya, pel port de Mataró, per mitjà del seu factor o corresponsal a la ciutat, que era el mercader Joan Jofre.

El 1626 Joan de Negro disposava de casa pròpia a Mataró, al camí del convent dels Caputxins.[1]

 

 

 [1] REIXACH I PUIG, Ramon: “Els pares de la República. El patriciat a la Catalunya urbana moderna. Mataró, s. XV-XVIII”. Op. Cit. pàg.379.