GERMANETES, LES

 

Edifici construït (1874), a la cantonada de la Ronda d’ Alfons Xè el Savi amb el passeig d’ Antoni Martí i Cabanelles, pel mestre d’ obres Jeroni Boada. Precisament aquest edifici - un asil per a ancians, regit durant molts anys per les Germanetes de la Caritat (d’ aquí el nom)- formaria part dels béns que, en el seu testament, el metge Antoni Martí Cabanellas i Casanovas (1814-1866) deixaria “als pobres” de Mataró [1].

A l’ any 1981 L’ Hospital de Sant Jaume i de Santa Magdalena se’n feu càrrec per a transformar l’ antic asil en un centre geriàtric i més tard s’ estudià la possibilitat de convertir aquestes instal.lacions en un centre de salut mental depenent de la Generalitat de Catalunya.

Actualment regida per una Fundació, té com a marmessor el rector de la Parròquia de Santa Maria.

 

 

 [1] Veure “Testament d’ Antoni Martí” (12 de desembre de 1886), a FULLS /55, Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, abril de 1996.