GLOBAL ENGLISH

 

Centre d’ aprenentatge de la Llengua Anglesa, de la Riera 177. Procura un ensenyament d’ una manera pràctica, visual i creativa, sense abandonar el mètode tradicional.

Els alumnes poden presentar-se als exàmens oficials de Cambridge, vàlids a més de 135 països.[1]

Altres acadèmies d’ Idiomes conegudes serien Inlingua (Riera 13-15 i Via Europa 181), Grup TEM-Nou 3 (Carrer d’ Argentona 1); Britannia-Mataró (Roger de Flor 53); International House (Balmes 29); Alle (Sant Josep 44); British American Institute (Riera 22); Cambridge Academy (Plaça de Catalunya 28-30); Central Park (Jaume Comas 7); Escola d’ Idiomes Maresme (Onofre Arnau 22); Get it English (Plaça Fiveller 24); Liberty Language School (Castaños 124, Francesc Macià 32 i Rda. Rocablanca 108); Idiomes Mataró (Real 418); Nursery School (Alfons XII, 49); International Rural School (Veïnat de Mata 112) i Richmond (Carles Padrós 79). [2]

 

 

 [1] http://www.guiacapgrosdemataro.com/detall.php?id=41406

[2] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Academies-d'idiomes-3827.html