GOLART, HORTA DE FRANCESC

 

Estava situada a continuació del que és ara el carrer de Sant Ramon. Joaquim Llovet [1] explica que en aquesta zona –a mitjans del segle XIX- s’ havien d’ obrir diferents carrers, projecte que no prosperà. Aquests carrers havien de portar el nom de Sant Tomàs, Aurora i Mitjorn.

En aquells anys s’ havien obert diferents carrers d’ aquesta zona de la ciutat, com el del Prat, el de Cristina o el d’ Isabel.

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens de la vila...”. Op. Cit. pàg. 308.