GOTA, CASA DE LA

 

Situada al carrer d’ en Molas, fou escenari de balls públics, a principis del segle XIX. Era propietat de l’ Hospital i segons consta en actes del moment, presentava un alt grau de deteriorament, la qual cosa obligà a suspendre les seves activitats.

Posteriorment, aquest edifici es llogà a Bernat Guardiola per a instal.lar-hi una fàbrica de filats, després d’ una pertinent reparació.[1]

 

 

 [1] Veure “Teatre i Diversions públiques a Mataró al segle XIX”, article de Joan Esquerra i Tuñí publicat a Sessió d’ Estudis Mataronins (17 i 31 de març de 1984). Museu Arxiu de Santa Maria. Patronat Municipal de Cultura. Mataró, 1985. pàgs. 85-88.