GROS MERCAT

 

Gran superfície prou coneguda que es troba a la Via Sèrgia s/n, a la zona del Polígon Industrial Pla d’ en Boet II. Ofereix serveis d’ alimentació, begudes, equipaments, estris de la llar, etc… i manté una xarxa de serveis a altres centres fora del propi recinte. [1]

Altres centres de similars característiques a la ciutat o entorns serien Carrefour (Nacional II, quilòmetre 644); Decathlon (Pere Bombardó 2); Lidl (Rda. Països Catalans 21); Opencor (Via Europa 66) o Schlecker (que té gairebé una dotzena de centres a Mataró).

 

 

 [1] http://www.grosmercat.es/