HERMÓS, CA L’

 

És a la plaça de Mn. Manuel Blanch, a Mataró, justament on el carrer de mossèn Albes –avui mossèn Fornells- conflueix amb el denominat carrer d’ Argüelles. En aquest indret hi havia Can Dori, que era una casa de camp i també una vaqueria. Avui al seu lloc hi ha diferents edificis.

Magdalena Roure i Jané és néta, per la banda materna, de Josep Jané i de Magdalena Dachs, un matrimoni de mestres de Sant Quirze de Besora que vingué a Mataró a treballar al Col.legi de Valldemia, en els seus inicis, contractats per Pelegrí Ferrer i Buixó, un dels fundadors del Col.legi. Residiren a Ca l' Hermós, finca que era propietat de Pelegrí Ferrer i Buixó.