HISENDA, DELEGACIÓ D’

 

Es trobava al Camí Ral 523. Perň, des del mes de novembre del 2013, les oficines de Mataró de l'Agčncia Estatal d'Administració Tributŕria, van ser traslladades a la planta baixa de l’edifici del Rengle, a la carretera de Barcelona, 41, justament al costat del Tecno Campus de Mataró.

L'Agčncia Tributŕria de Catalunya s'estructura territorialment en delegacions territorials, i disposa, així mateix, d'una xarxa d'oficines liquidadores distribuďda per tot el territori catalŕ, coincidint moltes d’ elles amb les capitals de comarca. Justament una d’ elles té com a seu Mataró. [1]

 

 

 [1] http://www.atc.gencat.cat/web/guest/oficines;jsessionid=C8233124715B706BC902BD749E79C1F1.liferay2