HOMS, FONT DE N'

 

També sovint escrita o designada com Font de n’ Oms, es troba en el terme de Dosrius i més concretament al paratge de Can Bruguera dels Planells. Situada en un lloc de densa vegetació, a uns dos-cents metres al sud de la casa, va ser restaurada l'any 1953 per la Unió Excursionista de Catalunya U.E.C.) i el 1956 per membres de l'Agrupació Coral "La Walquíria", de Mataró. Encara més tard, el 1985, en complir-se el 50è aniversari de la fundació de la U.E.C., la font fou novament restaurada. [1]

 

// Font de N’ Homs és també una altra font del terme de Dosrius, que es troba al veïnat de Canyamars, al paratge del Pla dels Bolets. Rep aquest nom perquè la casa de pagès més propera és precisament Ca n’ Homs, la masia que queda a l’entrada de la localitat.

 

 

 [1] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró...”. Op. Cit. p.145.