HOMS, LLUÍS

 

Nom del propietari d’ un forn de vidre existent al carrer de Sant Bonaventura de Mataró, a principis del segle XVIII i que l’ any 1816 també es féu càrrec d’ un altre forn a Alfar (Dosrius). Era germà del vidrier barceloní Pelegrí Homs, que el 1823 i al 1838 era el principal contribuent del seu ram.[1]

De fet des del 1783 es constata l’ existència de forns de vidre a Mataró, activitat que tindria posteriorment el seu relleu a la ciutat però que havia quedat reduïda al mínim en el segle XVIII. Dades de l’ any 1717 indiquen que aleshores no hi havia cap fàbrica de vidre, a Mataró.[2]

 

 

 [1] Veure l’ article “L’ estructura professional de la manufactura, del comerç i de les professions liberals de Mataró el 1838, d’Àngels Solà i de Teresa Solà, publicat a FULLS/18, del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, desembre de 1983. pàgs. 12-21.

[2] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens...”. Op. Cit. pàgs. 231 i 357, 358.