HORT DEL RECTOR

 

És l’ espai que queda entre l’ edifici de Santa Maria de Mataró i l’ antiga muralla del segle XVI. Tradicionalment espai conreat, també s’ ha dedicat a activitats culturals, artístiques o recreatives. De fet dóna pràcticament tota la volta a la Basílica, des del carrer de Sant Francesc fins al Fossar Xic i és tant o més conegut com l’ Hort del Campaner o l’ Hort de Cal Picaire.

En moments determinats s’ ha parlat d’ una possible intervenció urbanística en aquest espai per a fer-lo accessible al públic. La muralla del segle XVI limita d’ alguna manera l’ Hort del Rector, per aquest indret.