HOSPITAL, SOT DE L’

 

Correspondria a l’espai que queda al nord de Can Vilardell Vell i de Can Vilardell Nou, a la part més alta del Veïnat de Cirera. El topònim ha quedat oficialitzat en el Nomenclàtor mataroní a partir del juliol del 2006 per a designar un dels vials del Pla Parcial de Can Serra. [1]

Es tracta ben segur del nom popular d’ una finca que deuria pertànyer a l’ Hospital de la ciutat. El nom de “sot” d’ altra banda indicaria una zona baixa, comparada amb les existents a l’ entorn.

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.