IBERN, CASA

 

Està situada al carrer de Guifré el Pilós, a Mataró.[1] Al carrer de Guifré el Pelós hi ha una catorzena de cases, arquitectònicament poc rellevants, el projecte de les quals està signat per Josep Puig i Cadafalch entre els anys 1897 i 1899. D'altres duen la signatura d' Antoni M. Gallissà (el qual a vegades signava obres de Puig). Aquesta, en canvi, és una obra primerenca de Jeroni F. Granell, de l'any 1895-1899.

És un edifici de planta i pis, amb torratxa a la part del davant. La façana té relleus i detalls escultòrics molt notables. Especialment remarcables són les mènsules del balcó, l'ornamentació de les llindes del primer pis i el fris de la cornisa.

 

 

 [1] http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=5739