ILURO, FINQUES

 

Les seves oficines es situarien al Passeig Ramon Berenguer núm. 101. Altres agents de la propietat d’ aquestes darreres dècades del segle XX, a Mataró, centrats en la compra-venda de finques, foren Castellà (Sant Josep 66); Ferreres (Geganta 113); Guillem (Lepant 43); Pous (Pujol 20); Macià (Figueretes 5); Andreu (Sant Josep Oriol 8); Burriac (Meléndez 27); Girao Fills (Sant Cristòfor 7); Mataró (Baixada de Santa Anna 15); Nadal (Alfons XII 61-63); Rosselló (al carrer del mateix nom, núm. 52). [1]

 

 

 [1] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Administradors-de-finques-3831.html