IMBERT, FÀBRICA DE PERE

 

Fàbrica de sedassos i d’ altres aparells similars per a tasques agrícoles que estava situada al carrer de Sant Benet 44, de Mataró. Cal dir que moltes activitats artesanals derivades de les cavalleries o carruatges estaven situades, a Mataró, a l’ eix que representa el carrer de Sant Benet. Allà hi havia basters o botigues de venda d’ utensilis per al camp.

Aquesta empresa participà en l’ Exposició d’ Indústries Locals, organitzada per l’ Associació Professional de Dependents del Comerç i de la Indústria, el mes de juliol de l’ any 1911. Aquesta exposició es va fer a les aules del col.legi de Santa Anna. [1]

 

 

 [1] Veure l’ apartat de Documentació, del FULLS/78, DEL Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, gener de 2004.