IMPERIAL, CORSETERIA LA

 

Especialitzada en corsés, sostenidors, faixes i tirants... estava situada a la Riera 49, llavors Rambla de Mendizábal, de Mataró.[1]

La botiga seria regentada per Teresa Brós i participà en l’ Exposició d’ Indústries Locals, organitzada per l’ Associació Professional de Dependents del Comerç i de la Indústria, el mes de juliol de l’ any 1911. Aquesta exposició es va fer a les aules del col.legi de Santa Anna. El President Honorari del Comitè Executiu d’ aquesta exposició va ser el llavors Alcalde de la ciutat, Sr. Àngel Fàbregas i Sabater.[2]

 

 

 [1] Altres empreses similars, del mateix temps, foren la “Platón Surina” (que estava al carrer de Sant Josep núm. 13) i “Le Corset Elegant” (del carrer de Barcelona núm. 42).

[2] Veure l’ apartat de Documentació, del FULLS/78, del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, gener de 2004.