INSTITUTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE LAS ARTES

 

Entitat (1876-1882?) que, segons els seus estatuts, tenia com a objectiu “fomentar los intereses materiales de Mataró”. Estava situat, primer, a l’ antiga Casa Vilallonga, a la Plaça Gran, i després al carrer Nou. Tenia ensenyaments de dibuix i d’ estudis comercials i organitzava vetllades de formació científica i literària i publicava “El Mataronés”.[1]

També tingueren el seu relleu en aquest mateixos anys, entitats com l’ Ateneo Mataronés, el Círculo Democrático-Republicano, i, un xic més tard, l’ Ateneo de la Classe Obrera i el Círcol Catòlic d’ Obrers.

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens...”. Op. Cit. pàg.334.