INTEGRALIA

 

Instal.lacions i reparacions de llum, aigua, gas, electricitat, climatització... La seva seu es localitza al carrer de Sant Pere 31, de Mataró.[1]

Empreses de caràcter similar són o han estat, Salvador Armengol (carrer Palau), Joan Bigay (a la Riera), Vídua de G. Buch (al carrer de Cuba), Francesc Buquet (al carrer de Santa Teresa), Miquel Cruixent (al carrer Isern), Josep Daniel (carrer de Barcelona), Josep Fàbregas (carrer Nou), Emili Ferrer i Joan Pla (Camí Ral), Artur Galí (carrer Montserrat) i Isidre Julià (carrer de Santa Teresa), entre moltes altres.

 

 

 [1] www.integralia.cat