ISMAX S.L., INSTAL.LACIONS

 

Empresa fundada el 1998 i dedicada a les tasques de lampisteria en general. És una empresa homologada i acreditada per a realitzar instal·lacions (d’ d’aigua, d’ d’electricitat, de gas…), climatització (calefacció, aire condicionat…) i també instal·lacions de plaques solars tèrmiques. [1] Es localitza al carrer de la Unió 42-44, de Mataró.

Lampistes coneguts a Mataró, que efectuen serveis semblants, serien Salvador Armengol (Palau 16), Joan Asparch (Sant Cristòfor 5), Ferran Boquet (Santa Teresa 23), Vda. de G. Buch (Cuba 102), Jaume Fàbregas (Bisbe Mas,8), Artur Galí (Montserrat 50), Isidre Julià (Santa Teresa 47), Francesc Magrassó (Argentona 52), Manuel Murlans (Palau 31) Joan Pla (Fermí Galan 345) i Domènec Ricardi (Torrent 74). [2]

 

 

 [1] http://www.ismax.cat/

[2] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Electricistes,-electricitat,-electronica-3888.html