JANER, MAS

 

Es troba documentat a Cirera, al segle XIV. Altres masos del veïnat en aquesta època són els Soler, Oliver, Vilardell, Ametller, Reniu, Serra, Ouleda Valensó i Aperset.

El Veïnat de Cirera, situat a la part alta de la ciutat de Mataró, limita a l’est amb Valldeix, a l’oest amb Argentona al nord amb els termes d’ Argentona i de Dosrius. El topònim Cirera, al costat de diferents indrets o llocs de la parròquia de Santa Maria de Civitas Fracta, ja és constatat a l’època medieval, concretament al 1128. Es tracta d’un document que fa referència a una donació feudal escrit per Oleguer –Sant Oleguer- llavors bisbe de Tarragona.

 

// Un altre Mas Janer es troba documentat a Valldeix al segle XIV. Masos de la zona en aquests temps foren els Morot, Horta, Vilaseca, Tria, Andreu, Feu, Mari, Ametller, Portell, Català, Fabrer, Lledó, Soler, Catà, Miralles, Miquel i Feliu.

El veïnat era poblat des de l’època romana i, a principis dels temps medievals –com també Traià, Cirera i Mata-, rebé habitants procedents del nucli originari d’Iluro.

El topònim Valleix o Valldeix (amb la forma primitiva “Valedex”) és documentat l’any 949.