JAUME, CAN

 

Es troba al peu del Camí del Mig, a la zona de les Cinc Sènies, a l’ est del Turó d’ Onofre Arnau i del Turó de la Pedrera.

Com és sabut, l’ espai avui és preservat per a usos agrícoles o similars –segons plans d’ ordenació aprovats per diferents organismes- a fi i efecte de mantenir el caràcter natural característic de la zona. Cases properes són Can Joan, Can Quim i Can Dorda. [1]

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.