JESÚS NAZARENO Y DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA, HERMANDAD DE NTRO. PADRE

 

Amb la revifalla de les processons de Setmana Santa, aquesta confraria va participar-hi per primera vegada l’ any 1987, amb una imatge cedida pel Centre Catňlic. L’ estatge de la confraria es situŕ llavors al carrer Jaume I, de Cerdanyola. L’ any 1992 es va crear la nova imatge de Jesús Natzarč, obra de Martín Richarte, i cinc anys més tard s’ incorporŕ al misteri la imatge de la Mare de Déu de l’ Esperança.

Actualment la confraria participa en diferents actes o activitats en el decurs de l’ any i té la seva seu al carrer Rosselló 12-14. [1]

 

 

 [1] https://sites.google.com/site/congrescatalunya2011/confraries/hdad-ntro-p-jesus-nazareno-y-ntra-sra-de-la-esperanza