JOAN, CAN

 

Es troba molt a prop de l’ antic camí de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres (camí de les Cinc Sènies), molt a prop de Can Jaume, de Can Quim, de Can Marcé i de Can Magrilleres i a l’ est del Turó d’ Onofre Arnau. [1]

Com és sabut, l’ espai avui és preservat per a usos agrícoles o similars –segons plans d’ ordenació aprovats en diferents organismes- a fi i efecte de mantenir el caràcter rural característic de la zona.

 

// Can Joan era també el nom popular d’ un bar que estava situat al Camí Ral, molt a prop del carrer de les Rates, propietat del matrimoni format per Joan Roca i Vilaseca i per Mercè Jufré i Autet. En aquell indret abans hi havia una bodega i també una barberia.

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.