JORBA

 

Indret que quedaria entre l’antic camí de Sant Andreu de Llavaneres, la Riera de Mata i Torrent de Vallverdera, molt a prop ja del terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres.

Diferents plans urbanístics preserven el caràcter paisatgístic natural de les Cinc Sènies. El nom de Jorba no té un significat precís. Referint-se concretament a la població de l’ Anoia, Manuel Bofarull i Terrades diu que es podria tractar d’ un nom de persona o d’ un significat d’ origen àrab (nom de persona) o fins i tot llatí (zona relativament enlairada). Però no cal oblidar la semblança amb la paraula “jova”, que era l’ obligació del pagès emfiteuta d’ aplicar una parella de bous a llaurar terrenys del senyor. [1]

Cases properes a la zona serien Ca l’ Artedó (Can Potxa), Can Floriach, Can Teixidor, Can Cabot i Can Montasell.

 

 

 [1] BOFARULL I TERRADES, Manuel: “Orígens dels noms geogràfics de Catalunya”. Biblioteca Vell i Nou. Editorial Millà. Barcelona, 1991. pàg. 126.