JUNOLLÀ I BARBA, JOSEP IGNASI

 

Membre destacat d'una família dedicada a la indústria de la seda, Josep Ignasi (1760-1831) va ser membre -conjuntament amb Salvador Isart, Pere Pau Camín, Jaume Ferrer, Joan B. Coll i Josep Casamitjana- del primer Ajuntament constitucional sorgit el 1813 i presidit per Ignasi d' Arnau. Josep Ignasi Junollà fou també Síndic Personer del 1826 al 1827 i Diputat del Comú.[1] Josep Ignasi Junollà i Barba es casà (1782) amb Maria Teresa Mateu i Janer. Fill seu seria Josep Junollà i Mateu (1804-1838), prevere.

Altres establiments del mateix ram eren els de Josep Gou, Manuel Sanz, Pau Tió, Serapi Clivillés i Pau Gallifa.

 

 

 [1] MOLAS I RIBALTA, Pere: "Societat i poder...". Op. Cit. pàgs. 147 i 164.