LATERCERAPELL

 

Grup d’ arquitectes especialitzats en bio construcció que es troben, des del gener del 2016, al carrer de Palmerola 12 – 1er – 1 a, de Mataró.

Es treballen projectes d’ interiorisme, a la recerca d’ hàbitats sans. S’ acrediten certificacions energètiques d’ edificis i solucions per a l’ estalvi. Assessorament tècnic i professional. [1]

 

 

 [1] www.latercerapell.com