LINCOLN, CAN

 

Finca situada al Veïnat de Mata (número 92), prop del paratge conegut per La Creu, entre Vallgiró i la Fornenca. S’ hi accedeix des de la carretera de Mata i pel camí rural de Can Tria.

Es tracta d’ una gran finca amb una edificació central caracteritzada per un pati amb porxos, amb treballs i mà d’ obra valuosos. Destaca també pels esgrafiats especials existents a la part occidental de l’ edifici.

Està inclosa en el catàleg del Pla Especial per a Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable, de l’ Ajuntament de Mataró. [1]

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/portal/contingut/document/originals/urbanisme_docs/exposicio_publica/pe047/fitxa_10.pdf