LLACUNA, LA

 

Expressió que servia per a designar el paratge de localització geogràfica imprecisa, situat relativament al nucli urbà de Mataró, als segles XVI i XVII. Sembla que allà s’ hi situava el mas de nom Horta. [1]

Posats a especular podria referir-se a algun petit aiguamoll situat a les proximitats de la costa, que vindria a avalar el nom de la nostra comarca. Com és sabut la designació El Maresme indica l’ existència de zones d’ aigües tancades en diferents indrets.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya...”. Op. Cit. pàg. 74.