LLADÓ, VEÏNAT DE

 

De vegades escrit Lledó, es localitza a Argentona, als alentorns de l'antic camí que, des d'aquesta població, puja a Burriac, a mà esquerra de la carretera que de Vilassar va a Argentona i just al moment d’ arribar a aquesta població.

Zona de fonts…[1] té com a casa de pagès més coneguda Can Serra. Però altres cases populars del sector són Can Ferraters (coneguda precisament com Can Lladó), Can Barrau, Can Llei, Can Cirés, Can Co, La Feu o Can Pata. [2] És molt possible que el nom –lladó- faci referència al fruit de l’ arbre conegut com lladoner, de fusta preuada, que es solia utilitzar per a la fabricació d’ eines agrícoles.

 

 

 [1] Fonts d’ aquest veïnat serien la Font Picant, la de Can Roqueta, la de Can Ballot, la de Can Có, la del Mig, la d’ en Pau, la de Can Pata, la de les Oliveres, la de la Cua Llarga, la d’ en Baló, la de Can Llei, la de la Feu, la del Vern, la dels Castanyers de la Feu, la d’ en Cintet, la del Llop, la dels Gatells, la del Ferro, la d’ en Pau Mas, la de les Vimateres de Can Llei, la de l’ Hort d’ en Grau, la d’ en Miliu, la de la Puput, la del Gitano, la de les Encantades, la dels Enamorats, la de Can Riera, la del Pèsol, la del Pou de Dalt …

[2] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.