LLADRES, TORRENT DELS

 

Coincidint pràcticament amb la línia divisòria entre Mataró i Argentona, començaria on hi ha el Turó de Cerdanyola per a dirigir-se a la Riera d’Argentona. Més amunt i per aquesta mateixa banda, tenim els Torrent de Bellatriu i el Sot d’ en Cabanyes, i, a l’ altra banda de la Riera, els torrents de Cirer i Madà, prou coneguts, tots ells ja en el terme d’ Argentona. [1]

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.