LLÀNTIA, TORRENT DE LA

 

S’origina a la banda oriental del Turó de Cerdanyola i va a parar al Torrent de les Valls. Com el seu nom indica recull també les aigües de tot el barri de la Llàntia. Gradualment es van convertint en el Torrent de Can Boada, per la coneguda casa existent en aquest lloc, que és l’ espai que ocupa avui la Via Europa.

A un centenar de metres de Can Boada, un xic més amunt, hi havia també Can Trissac. D’aquí el doble nom del torrent: D’ en Boada o d’ en Trissac. [1]

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.