LLAUDER, CASAL DELS

 

Es trobava a la Riera, fent cantonada amb el carrer de Bonaire, justament on després s‘ hi ubicaria el denominat Ateneu. Posteriorment seria una propietat de la Caixa d’ Estalvis Laietana i avui és una dependència de la Fundació Iluro.

Els Llauder tenen els seus orígens estudiats al segle XVI. S’ emparentaren amb els Portell, amb els Camín, amb els Boter… Sens dubte però el membre més conegut dels Llauder, fou Manuel (1789-1851) -militar, Capità General de Catalunya, Marquès de la Vall de Ribes- que residí a la casa pairal dels afores de la ciutat (Torre dels Llauder), al Pla d'en Boet, avui desapareguda.[1] També destacà el seu germà Josep Francesc Llauder i Camín [2], que fou representant a la Diputació Provincial, i el seu fill Ramon Llauder i Freixas.[3]

 

 

 [1] Can Llauder fou dissortadament enderrocada (febrer de 1970) quan es començà a edificar els actuals habitatges del Pla d’en Boet –llavors Polígon Espartero- per part del Ministerio de la Vivienda.

Veure www.raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/article/.../141084

[2] Josep de Llauder, convençut racionalista, lector dels enciclopedistes francesos, va arribar a ser denunciat pel Tribunal de la Inquisició. COSTA I OLLER, Francesc: "Mataró Revolucionari…". Op. Cit. pàg. 11.

[3] REIXACH I PUIG, Ramon: “Els pares de la República. El patriciat a la Catalunya urbana moderna. Mataró, s. XV-XVIII”. Op. Cit. pàg. 379.