LLEÓ, SÉNIA DEL

 

Quedava situada on ara hi hauria el carrer de Sant Joaquim i la Plaça de Cuba. Ens consta que en aquesta propietat s’ hi instal.là una fàbrica d’ indianes que era propietat de Francesc Xicola, empresa que fabricava també mocadors i cintes.[1]

 

// També era denominada del Lleó una sènia de l’ Havana, al costat del mar, a prop de Sant Simó. En serien propietaris Joan Lleonart i Antònia Tapias i més tard Joan Lleonart i Tapias, casat amb Antònia Serradó. Altres cases de pagès de la zona eren Can Biaina, Can Fugarolas, Can Sala i Cal Pare Etern.

I sènies conegudes de principis del segle XX foren la del Desmai, la de la Bomba, la del Tigre i la del Palmer.[2]

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens...”. Op. Cit. pàg. 234.

[2] Veure l’ article “ De l’ horta del lleó a la plaça de Cuba”, signat per Francesc X. Oller i Rovira i publicat a FULLS/28, del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, abril de 1987. pàgs. 26-33.